Disclaimer

Belangrijk om te weten: wat kunt u van ons verwachten?

Betrouwbaarheid van de testuitslag

De testtechnologie van de PCR-test die ons laboratorium (HAY Diagnostics) voor Covid-19 diagnostiek hanteert is zeer geavanceerd. Het RIVM heeft deze technologie gevalideerd. Dat geldt ook voor de antigeen sneltesten die wij gebruiken (Roche en Abbott), deze zijn beide gevalideerd door het RIVM. Testuitslagen zijn daarom dus in verreweg de meeste gevallen zeer betrouwbaar. Toch bestaat er altijd een kleine kans op een “vals‑positieve” uitslag (de uitslag geeft besmetting aan, hoewel u in werkelijkheid niet besmet bent) of een “vals-negatieve” uitslag (de test vindt geen bewijs van besmetting, hoewel u wel degelijk besmet bent). Geen enkele testtechnologie kan dit soort vals-positieve of vals-negatieve testuitslagen volledig uitsluiten. Uw testuitslag biedt dus geen 100% zekerheid.

Wat als de test geen uitslag geeft?

In sommige omstandigheden levert het monster dat wij van u afnemen een niet-te-bepalen uitslag op. Dit kan bijvoorbeeld als u recent alcohol heeft gedronken, als u recent bepaalde soorten medicatie mondeling heeft ingenomen, als u vóór de test met sommige merken mondwater heeft gespoeld, of wanneer sprake is van andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten. Bij een PCR-test neemt de analist van het laboratorium contact met u op en doet een 2e analyse. Mocht ook deze analyse een niet-te-bepalen uitslag geven, dan bieden wij u zo snel mogelijk een tweede PCR-test aan. Wij spannen ons in dat geval ook in om de uitslag van de tweede test tijdig aan u beschikbaar te stellen, maar kunnen dat helaas niet garanderen. Bij een sneltest, neemt ons team zsm contact met u op en maakt een nieuwe afspraak voor een 2e test.

Hoe ontvang ik mijn testuitslag en (Non)COVID-19 Certificaat?

De uitslag van uw antigeen sneltest ontvangt u per SMS/mail.

De uitslag van de PCR-test kunt u downloaden op de portal van HAY Diagnostics nadat de uitslag beschikbaar is. U krijgt hiervoor een bericht via e-mail. Ook het reiscertificaat is terug te vinden in de portal. Bij iedere testuitslag, positief en negatief, kan het certificaat (pdf) in de portal worden opgehaald en vervolgens geprint, verzonden of gedeeld wanneer dit nodig is voor een reis of gezondheidsverklaring voor bijv. een werkgever.

Wanneer ontvang ik mijn testuitslag en (Non)COVID-19 Certificaat ?

PCR Test:

Wij doen er alles aan om bij een PCR test zsm na afname van uw testmonster uw testuitslag aan u te berichten en het (Non)COVID-19 Certificaat aan u te verstrekken (op de ene dag getest, op de volgende dag uiterlijk ’s avonds de uitslag; of bij een geboekte spoed PCR test, voor 11.00 am getest, dezelfde dag ’s avonds de uitslag). In verreweg de meeste gevallen lukt dat ook ruimschoots maar we geven geen garantie.

Boek je een spoed PCR-test (resultaat zelfde dag), dan word je ’s ochtends getest en vindt de lab analyse ’s middags plaats. Alleen de eerste analyse kan op dezelfde dag worden gedaan. Als deze analyse geen resultaat oplevert (er is een kleine kans op een onduidelijk (inconclusive) resultaat), kunnen we de tweede analyse niet op dezelfde dag uitvoeren. Dit wordt de volgende ochtend gedaan en dat resultaat wordt daarom pas de volgende dag gerapporteerd in plaats van dezelfde dag. Dus voor de zekerheid raden we u ten zeerste aan om uw PCR-test indien mogelijk ruim van tevoren te plannen (uitslag de volgende dag), omdat u met de “dezelfde dag service” het risico neemt dat u bij een onduidelijk/inconclusive resultaat uw resultaat niet kunt ontvangen op dezelfde dag. We nemen die verantwoordelijkheid niet omdat het buiten onze macht ligt.

De termijn voor ontvangst van uw testuitslag en certificaat is derhalve een indicatie, geen garantie.

Heeft u de  avond na de dag dat u bent getest onverhoopt nog geen resultaat ontvangen, stuur dan uiterlijk 48 uur na de PCR testafname een email naar info@coronasnelcheck.nl) onder vermelding van uw registratienummer dat u terug kunt vinden in de app.

Soms kan het voorkomen dat een testuitslag en/of COVID19 PCR Certificaat later wordt ontvangen – bijvoorbeeld omdat wij prioriteit moeten verlenen aan mensen met een medische indicatie, aan zorgpersoneel en aan mensen uit andere (door de overheid aangewezen) cruciale beroepen.

Als u niet binnen 72 uur na de afname van uw monster uw testuitslag en/of (Non)COVID-19 Certificaat heeft ontvangen, zullen wij, mits u ons binnen 48 uur daarvan reeds verwittigd heeft, op uw verzoek uw testkosten restitueren. Omdat wij de verstrekking van uw testuitslag en/of (Non)COVID-19 Certificaat niet kunnen garanderen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die u mocht lijden doordat u uw testuitslag en/of (Non)COVID-19 Certificaat niet binnen 72 uur heeft ontvangen.

Bovendien geldt in alle gevallen (dus niet alleen wanneer uw testuitslag en/of certificaat niet tijdig zijn ontvangen) dat onze totale, cumulatieve aansprakelijkheid voor een eventuele tekortkoming beperkt is tot maximaal het factuurbedrag van uw test en/of uw bestelling van een (Non)COVID-19 Certificaat.

Antigeen sneltest:

U ontvangt uw certificaat uiterlijk binnen 3 uur na de uitslag van uw sneltest, maar wij streven naar uiterlijk 1 uur. Heeft u uw certificaat niet binnen deze 3 uur ontvangen, mail dan binnen 6 uur na de sneltestafname naar info@coronasnelcheck.nl. Indien u, nadat u ons eerder (binnen 6 uur na de testafname) al per email hierover verwittigd heeft, na 8 uur nog steeds geen uitslag of certificaat heeft ontvangen, kunt u een restitutie verzoek indienen en zullen wij (uitsluitend) uw test en certificaatkosten vergoeden. 

Ik ga op reis. Wat kan ik doen als ik niet op tijd mijn (Non)COVID-19 Certificaat heb ontvangen?

PCR test:
Als u op reis gaat is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk uw testafspraak inplant en dat u ook voldoende maatregelen treft voor het geval u uw testuitslag en/of uw (Non)COVID-19 Certificaat niet op tijd voor uw vlucht heeft ontvangen. Heeft u de  avond na de dag dat u bent getest onverhoopt nog geen resultaat ontvangen, stuur dan een email naar info@coronasnelcheck.nl) onder vermelding van uw registratienummer dat u terug kunt vinden in de app.

Antigeen sneltest:

U ontvangt uw certificaat binnen 3 uur na de uitslag van uw sneltest. Heeft u uw certificaat niet binnen deze 3 uur ontvangen, mail dan naar info@coronasnelcheck.nl.

 

 De op deze site en andere door ons verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de door ons  verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden van de verstrekte informatie aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Op deze site staan links naar externe websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Wij horen het graag als u denkt dat er onjuiste informatie op onze website staat, laat dit dan weten via info@coronasnelcheck.nl